ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน เทคโนโลยีด้านอารักขาพืช อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการวิชาการ / สถานการณ์ทางการเกษตร

ติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารสำหรับทำการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลอัพเดทกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

 


490 หมู่10 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044 - 465 - 890, 044 - 465 - 081 E - mail : pmc05@doae.go.th

Copyright  2020  All Rights Reserved  LATTHAPHON RITTHAISONG